Darmowa dostawa powyżej 2500 zł

Zaprojektuj łazienkę z ekspertem

599zł
Menu Menu
Multigres
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Szukaj Szukaj
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje

Formularz Reklamacji Towarów
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
1. Wymiana towaru na nowy
2. Nieodpłatna naprawa towaru
3. Obniżenie ceny towaru o kwotę:
4. Odstępuję od umowy i zwrot ceny towaru na konto:
Wymagane
Zdjęcie wadliwego towaru
Wymagane
Zdjęcie protokołu szkody spisanego w obecności Kuriera doręczającego
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


    1. W przypadku umów zawieranych z Klientami, będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 48h od dnia dostarczenia. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 (dwóch) dni od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 
3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć/opisu niezgodnego z umową towaru na adres e-mailowy: biuro@multigres.pl
 
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni.
 
5. W przypadku umów zawieranych z Klientami, nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 
6. W przypadku towaru, objętego gwarancją producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
 
1A. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji;
 
1B. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl